%PM, %13 %999 %2019 %23:%Ožu

PROJEKT O.P.E.R.A. II

NAZIV PROJEKTA: Razvoj i promocija Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Dubrovačko-neretvanske županije – OPERA II – UP.01.3.1.01.0006

NAZIV POZIVA: Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III (otvoreni poziv)

REGIJA: Dubrovačko- neretvanska županija

NOSITELJ PROJEKTA: Dubrovačko-neretvanska županija

PARTNERI:

• Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni Ured Dubrovnik
• Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – Dunea
• Sveučilište u Dubrovniku
• Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije
• Razvojna agencija grada Dubrovnika – DURA
• Razvojna agencija grada Korčule – KORA

TRAJANJE PROJEKTA: 30 mjeseci

VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.496.689,54 kuna

OPIS PROJEKTA: Projekt je namjenjen povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih s potrebama i strateškim prioritetima Dubrovačko-neretvanske županije te jačanje kapaciteta Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Dubrovačko-neretvanske županije (PVTR DNŽ).

AKTIVNOSTI:
• Razvoj i provedba prilagođenih usluga profesionalnog usmjeravanja
• Poticanje poduzetništva za pripadnike ranjivih skupina na tržištu rada
• Održivo funkcioniranje Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Dubrovačko-neretvanske županije
• Promidžba i vidljivost
• Upravljanje projektom i administracija

CILJNE SKUPINE:
• Nezaposleni pripadnici ranjivih skupina, kao što je definirano županijskom Strategijom za razvoj ljudskih potencijala
• Učenici osnovnih škola
• Učenici srednjih škola
• Zaposlenici institucija članova lokalnog partnerstva za zapošljavanje
• Predstavnici članova lokalnog partnerstva za zapošljavanje
• Predstavnici institucija potencijalnih prijavitelja na natječaje Europskog socijalnog fonda (ESF-a)

OČEKIVANI REZULTATI:
• Razvoj ljudskih potencijala kroz učinkovitu provedbu županijske strategije razvojem i provedbom intervencija sukladno strateški ciljevima
• Osigurati održivo funkcioniranje Partnerskog vijeća za tržište rada i ljudskih potencijačla Dubrovačko-neretvanske županije