%PM, %26 %593 %2016 %14:%Sij

PARTNERSKO VIJEĆE ZA TRŽIŠTE RADA I RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

Opći podaci:
-Godine 2011. osnovano je Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Dubrovačko-neretvanske županije pod nazivom Partnersko vijeće za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Dubrovačko-neretvanske županije.
-PVTR DNŽ trenutno ima 27 članova iz javnog, gospodarskog, obrazovnog i civilnog sektora s područja Dubrovačko-neretvanske županije
-Godine 2011. donesena je prva strategija razvoja ljudskih potencijala Dubrovačko-neretvanske županije 2011. – 2013.

Uloga:
-Kroz rad PVTR-a osigurava se jačanje lokalnih kapaciteta i sudjelovanje dionika u procesu planiranja i provedbe politike RLJP-a. PVTR djeluje kao operativno tijelo koje doprinosi stvaranju, razvoju, programiranju i praćenju dokumenata RLJP-a, županijskih programa i projekata

Glavni zadaci PVTR DNŽ su:
- Utvrđivanje problema, ideja, rastućih klastera, i svih drugih pitanja koja se tiču politike zapošljavanja
- Angažiranje svih dostupnih resursa u korist integrirane strategije prihvaćene od strane svih, a temeljene na potrebama županije i utvrđene formalnom obvezom – PVTR-om
- Unapređivanje koordinacije mjera vezanih za zapošljavanje, s ciljem razvijanja županijske strategije RLJP, kao i dijela i elemenata za poticanje Županijske razvojne strategije
- Podržavanje provedbe mjera vezanih uz određen predmet u skladu sa strategijom razvoja ljudskih potencijala

Obveza članova PVTR-a DNŽ:
Potpisivanjem Ugovora o partnerstvu, članovi PVTR-a obvezuju se na aktivno sudjelovanje u sjedećim aktivnostima PVTR-a te pružanju potrebnih i dogovorenih informacija pri:
- razvijanju strategije PVTR-a za Dubrovačko-neretvansku županiju u bliskoj suradnji s tijelima nadležnima za razvoj Županijske razvojne strategije, HZZ-om i ostalim dionicima.
- razvijanju Akcijskog plana, opisivanju procesa provedbe Strategije razvoja ljudskih potencijala u skladu s mogućim izvorima financiranja.
- tematskim radnim skupinama, osnovanima pod krovnom organizacijom PVTR-a kojima predsjeda imenovani član PVTR-a
- organizaciji projektnih partnerstva i poticanju razvijanja kvalitetnih projekata pod određenim Pozivima za dostavu projektnih prijedloga.
- funkcioniranju samog PVTR-a omogućavanjem odgovarajućih uvjeta i osiguravanjem aktivnog sudjelovanja odgovornih osoba.
- davanju preporuka pri definiranju upisne politike i školskih programa obrazovnih institucija na području Dubrovačko-neretvanske županije.