%PM, %09 %634 %2019 %15:%Pro

U Metkoviću održana trodnevna radionica o planiranju i provedbi ESF projekata

Trodnevna radionica “Planiranje i provedba projekata financiranih iz EU fondova” održala se od 4. do 6. prosinca u Gradskom središtu u Metkoviću, a bila je namijenjana članovima udruga i zaposlenicima Grada Metkovića koji provode EU projekte, ili će ih tek provoditi. 

Radionice se provode u sklopu projekta OPERA II, a polaznici su kroz tri dana radili na definiranju potrebnih čimbenika svojih konkretnih projekata te utvrdili pojedinačne uloge, odgovornosti i zadatake svakog od uključenih dionika kao i članova projektnog tima.

Kroz prikaz projektnog ciklusa, vidjeli su koje ih aktivnosti očekuju prilikom samog početka provedbe projekta, a analizirali su i potencijalne rizike koji se mogu pojaviti prilikom provedbe, te alate koje mogu koristiti za što kvalitetniju i uspješniju provedbu.

Opći cilj projekta 'OPERA II'- „Razvoj i promocija partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Dubrovačko-neretvanske županije“, je doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih s potrebama i strateškim prioritetima DNŽ.

Uz nositelja Dubrovačko-neretvansku županiju, partneri na projektu su Regionalna agencija DUNEA, Dubrovačka razvojna agencija DURA, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Dubrovnik, Korčulanska razvojna agencija za lokalni razvoj i poslovne usluge KORA, Sveučilište u Dubrovniku i Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije. Vrijednost projekta iznosi 1.496.681,54 kuna, te je financiran sto posto iz Europskog socijalnog fonda.

 

ESF ULJP lenta i logotip