%PM, %27 %658 %2019 %16:%Ruj

U sklopu projekta ‘OPERA II’ održane radionice za pripremu projekata na natječaje Europskog socijalnog fonda

Radionice ‘Priprema projekata za natječaje Europskog socijalnog fonda (ESF)’ održale su se u sklopu projekta OPERA II – „Razvoj i promocija partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Dubrovačko-neretvanske županije“, a provodila ih je Dubrovačko-neretvanska županija s partnerima na projektu.

Trodnevne radionice održale su se od 25. do 27. rujna 2019. u prostorijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Dubrovnik. Na radionicama su sudjelovali predstavnici institucija potencijalnih prijavitelja na natječaje Europskog socijalnog fonda, a osnovni cilj bio je upoznati polaznike s dva ESF natječaja – Umjetnost i kultura za djecu i mlade te Podrška programima usmjerenima mladima faza 2, koja su u najavi za 2019. godinu te će biti 100 posto sufinancirani.

Polaznici radionica su uz stručno vodstvo upoznati s upravljanjem projektnim ciklusom kroz praktične primjere prilikom kojih su naučili kako primijeniti alate i analize, kako planirati proračun u okviru projekta te su se fokusirali na sami postupak prijave projekta u okviru Europskog socijalnog fonda.

Projekt OPERA II – „Razvoj i promocija partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Dubrovačko-neretvanske županije“ namijenjen je povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja, te se u sklopu projekta diljem županije provode radionice na teme poduzetništva, STEM obrazovanja, jačanja kapaciteta i održivog funkcioniranja partnerskog vijeća te radionice za predstavnike institucija potencijalnih prijavitelja na natječaje Europskog socijalnog fonda.

Uz nositelja Dubrovačko-neretvansku županiju, partneri na projektu su Regionalna agencija DUNEA, Dubrovačka razvojna agencija DURA, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Dubrovnik, Korčulanska razvojna agencija za lokalni razvoj i poslovne usluge KORA, Sveučilište u Dubrovniku i Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije. Vrijednost projekta iznosi 1.496.681,54 kuna, te je financiran sto posto iz Europskog socijalnog fonda. 

 

ESF ULJUP lenta i logotip