%AM, %12 %330 %2019 %08:%Lip

Predstavljeni rezultati istraživanja „Mladi i nezaposlenost u Dubrovačko-neretvanskoj županiji“

Članovi Upravnog vijeća Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Dubrovačko-neretvanske županije (PVTR) i partneri na projektu OPERA II sudjelovali su u utorak 11. lipnja na predstavljanju rezultata istraživanja „Mladi i nezaposlenost u Dubrovačko-neretvanskoj županiji“.

Istraživanje je predstavila vanjska suradnica Jelena Kopljar u prostorijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja – Područni ured Dubrovnik, a provedeno je u siječnju ove godine kroz tri metode – anketno ispitivanje, intervju te fokus grupe s ciljanom skupinom od 15 do 34 godine na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Osnovni cilj je bio saznati, shvatiti i opisati osnovne socioekonomske i sociodemografske karakteristike mladih nezaposlenih dubrovačke regije, aspekte i razloge njihove nezaposlenosti, posjedovana radna i obrazovna iskustva te osobnu angažiranost u potrazi za poslom, kao i željama i nadama za zapošljavanje u određenim zanimanjima i pod određenim radnim uvjetima.

Predstavljeno istraživanje dalo je duboka i dalekosežna saznanja o problemu nezaposlenosti mladih, te osnovne smjernice za djelovanje kojim će se voditi članovi partnerskog vijeća - predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije, Grada Dubrovnika, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Dubrovnik, Regionalne agencije DUNEA, Razvojne agencije grada Dubrovnika DURA-e, Korčulanske razvojne agencije za lokalni razvoj i poslovne usluge KORA-e, Sveučilišta u Dubrovniku, Centra za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore te Udruge DEŠA.

Istraživanje možete pronaći ovdje: http://www.pvtr-dnz.hr/dokumenti 

Projekt OPERA II je namijenjen povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih s potrebama i strateškim prioritetima Dubrovačko-neretvanske županije te jačanje kapaciteta Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Dubrovačko-neretvanske županije, a provodi se diljem županije, u Dubrovniku, dolini Neretve i na Korčuli.

Uz nositelja Dubrovačko-neretvansku županiju, partneri na projektu su Regionalna agencija DUNEA, Dubrovačka razvojna agencija DURA, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Dubrovnik, Korčulanska razvojna agencija za lokalni razvoj i poslovne usluge KORA, Sveučilište u Dubrovniku i Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije. Vrijednost projekta iznosi 1.496.681,54 kuna, te je financiran sto posto iz Europskog socijalnog fonda.

 

ESF ULJUP lenta i logotip