%PM, %14 %558 %2015 %14:%Kol

Izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 “Dobro upravljanje”

Fond: Europski socijalni fond
Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Tip natječaja: Ograničeni postupak/izravna dodjela sredstava
Status: otvoren do 31. 3. 2016.
Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Područje: Dobro upravljanje

Cilj poziva je financiranje operacija putem izravne dodjele sredstava u okviru Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., odnosno sljedećih investicijskih prioriteta:
  • Investicijskog prioriteta 11i „Ulaganje u institucionalne kapacitete te u učinkovitost javnih uprava i javnih usluga na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini s ciljem reformiranja, boljeg uređivanja i dobrog upravljanja“;
  • Investicijskog prioriteta 11ii „Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne politike, uključujući uz pomoć sektorskih i teritorijalnih paktova radi omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini“.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje