%PM, %30 %571 %2015 %13:%Lis

Održane tri radionice u okviru projekta O.P.E.R.A.

Dubrovačko-neretvanska županija u okviru projekta O.P.E.R.A. održala je u hotelu Adria tri radionice za članove Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala od 26. – 29. listopada 2015. godine.

U ponedjeljak je održana radionica „Upravljanje i održivost organizacije i Lokalnog partnerstva za zapošljavanje“,  dok je tema radionica održanih u utorak i srijedu bila „Strateško planiranje/Policy design“. Zadnji dan održana je radionica „Praćenje i evaluacija strateških dokumenata te Strategije razvoja ljudskih potencijala“.

Svrha održavanja radionice bila je povećanje kapaciteta i mogućnosti za strateško planiranje članova PVTR-a, kao i povećanje učinkovitosti i održivosti Lokalnog partnerstva za zapošljavanje. Radionice su namijenjene za sve članove Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Dubrovačko-neretvanske županije, posebno za one koji se namjeravaju aktivno uključiti u izradu nove Strategije razvoja ljudskih potencijala Dubrovačko-neretvanske županije s čijom izradom se započinje u studenome 2015 godine.

Nositelj projekta O.P.E.R.A. je Dubrovačko-neretvanska županija, a partner je Hrvatski zavod za zapošljavanje – područni ured Dubrovnik. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sa 29.584,67 eura, dok je ukupna vrijednost projekta 41.744,98 eura. Projekt traje 12 mjeseci te završava u veljači 2016. godine.