%PM, %14 %547 %2015 %14:%Kol

Izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 2 “Socijalno uključivanje”

Fond: Europski socijalni fond
Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Tip natječaja: Ograničeni postupak/izravna dodjela sredstava
Status: otvoren do 31. 3. 2016.
Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Područje: Socijalno uključivanje

Cilj poziva je financiranje operacija putem izravne dodjele sredstava u okviru Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., odnosno sljedećih investicijskih prioriteta:
  • Investicijskog prioriteta 9i „Aktivna uključenost, uključujući s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti“;
  • Investicijskog prioriteta 9iv „Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa“
  • Investicijskog prioriteta 9v „Promicanje društvenog poduzetništva i strukovne integracije u društvenim poduzećima te društvene ekonomije i ekonomije solidarnosti radi olakšavanja pristupa zapošljavanju“.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje