%AM, %10 %405 %2016 %09:%Velj

Usvojena Strategija razvoja ljudskih potencijala Dubrovačko-neretvanske županije 2016. – 2020. u sklopu provedbe projekta O.P.E.R.A.

Na 7. glavnoj sjednici Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Dubrovačko-neretvanske županije koja se održala 9. veljače u hotelu Adria, usvojena je nova Strategija razvoja ljudskih potencijala Dubrovačko-neretvanske županije.

Predsjednica PVTR DNŽ, Marija Vučković predstavila je novu strategiju koja se sastoji od 4 dijela; analize društveno-ekonomske situacije i ljudskih potencijala u DNŽ, SWOT analize, definiranja vizije i strateških prioriteta te strukture mjera, opisa aktivnosti, korisnika i pokazatelja. Naglasila je da se strateškim prioritetima pokušalo obuhvatiti sva područja važna za ljudske potencijale u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a prioriteti su: unaprjeđenje znanja i stručnosti za konkurentno gospodarstvo; razvoj i usklađivanje programa obrazovanja i znanosti u skladu s potrebama tržišta rada, te povećanje razine zapošljivosti, socijalna kohezija i snaženje partnerskih odnosa na tržištu rada.

U izradi strategije sudjelovala je većina članova PVTR DNŽ, a posebno članovi Upravnog odbora u kojem se nalaze Dubrovačko-neretvanska županija, Hrvatski zavod za zapošljavanje – područni ured Dubrovnik, Regionalna razvojna agencija DUNEA, Hrvatska gospodarska komora – ŽK Dubrovnik, Sveučilište u Dubrovniku, Udruga DEŠA i Obrtnička komora Dubrovačko-neretvanske županije.
Nakon usvajanja strategije, predstavljene su provedene aktivnosti i rezultati projekta O.P.E.R.A. u sklopu kojeg je izrađena nova strategija. Projekt je započeo 11. veljače 2015. godine, a završio 10. veljače 2016. godine. Ukupna vrijednost projekta bila je 41.744,98 € od čega je 29.584,67 € sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda. Projektom su ostvareni sljedeći rezultati: uspostavljeno je operativno tehničko tajništva PVTR-a DNŽ u kojem je zaposlena jedna osoba kao tehnički tajnik; implementiran je program od četiri radionice s ciljem povećanja kapaciteta članova PVTR DNŽ i tehničkog tajništva za strateško planiranje i upravljanje projektima; izrađena i usvojena nova Strategija razvoja ljudskih potencijala Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2016. – 2020. godine; organiziran je okrugli stol “Razmjena informacija i primjera dobre prakse između regionalnih Lokalnih partnerstva za zapošljavanje” te je održan zajednički nastup članova na Sajmu poslova DNŽ čime je povećana umreženost između samih članova PVTR DNŽ, ali i ostalih Lokalnih partnerstva za zapošljavanje; posljednji rezultat se odnosi na osiguranje veće vidljivosti Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala DNŽ. Za ostvarenje ovog cilja poduzete su aktivnosti osmišljavanja vizualnog identiteta, izrade promotivnih materijala, i web stranice na kojoj će se moći doznati o aktivnostima PVTR DNŽ, informacije o natječajima iz strukturnih fondova Europske unije te preuzeti važni dokumenti iz područja ljudskih potencijala.